eng: equivalence/ equivalence of conformity assessment results 

Definicja 

relacja między różnymi wynikami oceny zgodności wystarczająca do osiągnięcia takiego samego poziomu zapewnienia zgodności w odniesieniu do takich samych wyspecyfikowanych wymagań 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.4