eng: complaint 

Definicja 

skierowane do organizacji wyrażenie niezadowolenia związanego z jej wyrobem lub usługą, lub samym procesem postępowania z reklamacjami, gdzie oczekiwane bądź wymagane są odpowiedź lub rozwiązanie 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.9.3