eng: cause 

Definicja 

zespół czynników wywołujących określony skutek np. niezgodność, ryzyko. 

Komentarz 

  • Przyczynami są wszelkie braki i nieprawidłowości, które bezpośrednio lub pośrednio wywołały lub mogą wywołać określony skutek, związane z czynnikami materialnymi (technicznymi), z ogólną organizacją pracy w zakładzie lub organizacją stanowiska pracy oraz związane z pracownikiem. 
  • Jest wiele metod i narzędzi dostępnych dla organizacji w celu określenia przyczyny niezgodności, od typowej „burzy mózgów”, do bardziej zaawansowanych, systematycznych technik rozwiązywania problemów (np. RCA -Analiza przyczyny źródłowej, Diagram Ishikawy, Metoda 5 why,FMEA itd.) 
  • W praktyce poszukuje się przyczyn źródłowych/podstawowych, których dalsze uszczegóławianie nie pogłębia wiedzy o kluczowych czynnikach powstania problemu (w chwili kiedy zapętlamy się w odpowiedziach albo wnioski zaczynają wyglądać na błędne). 
  • W działaniach korygujących eliminujemy przyczyny, które miały wpływ na powstanie niezgodności. 
  • W działaniach zapobiegawczych eliminujemy potencjalne przyczyny, które mogą mieć wpływ na powstanie niezgodności.