eng: 

Definicja 

[audit] osoba wyznaczona przez audytowanego w celu asystowania zespołowi audiytującemu 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.13