eng: project 

Definicja 

unikatowy proces, składający się ze zbioru skoordynowanych i nadzorowanych działań, z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia, podejmowany dla osiągnięcia celu spełniającego określone wymagania, z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących czasu, kosztów i zasobów 1) 

Komentarz 

  • Indywidualne przedsięwzięcie może stanowić część przedsięwzięcia o większej strukturze. 
  • W niektórych przedsięwzięciach, w trakcie ich prowadzenia, cele są uściślane, a właściwości wyrobu określane progresywnie. 
  • Wynikiem przedsięwzięcia może być co najmniej jeden wyrób. 
  • Adaptacja z ISO 10006:2003. 

1) EN ISO 9000:2006 pkt. 3.4.3