eng: design and development 

Definicja 

zbiór procesów, które przekształcają wymagania dla obiektu w bardziej szczegółowe wymagania dla tego obiektu 1) 

Komentarz 

  • Wymagania tworzące wejście dla projektowania i rozwoju, są często wynikiem badania i mogą być wyrażone w szerszym, bardziej ogólnym sensie niż wymagania tworzące wyjście projektowania i rozwoju. Wymagania są zwykle zdefiniowane jako właściwości. W ramach projektu może być kilka etapów projektowania i rozwoju. 
  • W języku angielskim określenia „design” i „development” oraz termin „design and development” są czasami stosowane jako synonimy, a czasami stosowane do określenia różnych etapów całego procesu projektowania i rozwoju. W języku francuskim określenia „conception” i „développement” oraz termin „conception et développement”, są czasami stosowane jako synonimy, a czasami stosowane do określenia różnych etapów całego procesu projektowania i rozwoju. 
  • Można zastosować wyrażenie określające do wskazania istoty tego, co jest przedmiotem projektowania i rozwoju (np. projektowanie i rozwój wyrobu, projektowanie i rozwój usługi lub projektowanie i rozwój procesu). 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.4.8