eng: project 

Definicja 

niepowtarzalny proces składający się ze zbioru skoordynowanych i nadzorowanych działań, z podaniem dat rozpoczęcia i zakończenia, podejmowany dla osiągnięcia celu spełniającego określone wymagania z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących czasu, kosztów i zasobów 1) 

Komentarz 

  • Pojedynczy projekt może stanowić część struktury większego projektu i zazwyczaj ma określone daty rozpoczęcia i zakończenia. 
  • W niektórych projektach, w trakcie ich prowadzenia są uściślane cele i zakres projektu, a właściwości wyrobu lub usługi są określane progresywnie. 
  • Wyjście projektu może być jedną lub wieloma jednostkami wyrobu lub usługi. 
  • Organizacja projektu jest zwykle tymczasowa i ustanowiona na czas życia projektu. 
  • Złożoność interakcji między działaniami w ramach projektu niekoniecznie zależy od wielkości projektu. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.4.2