eng: prerequisite programme 

Definicja 

podstawowe warunki i działania, które są konieczne do utrzymania w obszarze łańcucha żywnościowego higienicznego środowiska odpowiedniego do produkcji, obrotu i zaopatrywania w bezpieczne wyroby gotowe oraz żywność bezpieczną do spożycia przez człowieka 1) 

Komentarz 

  • Potrzebne programy PRP zależą od segmentu łańcucha żywnościowego w którym funkcjonuje organizacja oraz od rodzaju organizacji. Przykładami terminów równoważnych są: Dobra Praktyka Rolnicza (GAP), Dobra Praktyka Weterynaryjna (GVP), Dobra Praktyka Wytwórcza (GMP), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GPP), Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP), Dobra Praktyka Handlowa (GTP). 

1) EN ISO 22000:2005 pkt 3.8