eng: conformity assessment scheme/ conformity assessment programme 

Definicja 

system oceny zgodności odnoszący się do określonych przedmiotów oceny zgodności, do których stosują się te same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady i procedury 1) 

Komentarz 

  • Programy oceny zgodności mogą działać na szczeblu międzynarodowym, regionalnym, krajowym lub niższym. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.8