eng: process 

Definicja 

zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu do dostarczenia zamierzonego rezultatu 1) 

Komentarz 

  • W zależności od kontekstu odniesienia „zamierzony rezultat” jest nazywany wyjściem, wyrobem lub usługą. 
  • Wejścia procesu są zazwyczaj wyjściami innych procesów, a wyjścia procesu są zazwyczaj wejściami innych procesów. 
  • Dwa lub więcej wzajemnie powiązane i wzajemnie oddziałujące procesy w serii mogą również być określone jako proces. 
  • Procesy w organizacji są zazwyczaj zaplanowane i realizowane w warunkach nadzorowanych w celu zwiększenia wartości dodanej. 
  • Proces, w którym zgodność wyjścia nie może zostać łatwo i ekonomicznie zwalidowana, jest często określany jako „proces specjalny”. 
  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1. Oryginalna definicja została zmodyfikowana w celu uniknięcia zapętleń między procesem a wynikiem oraz dodano powyższe Komentarze do hasła 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.4.1