eng: measurement process 

Definicja 

zbiór operacji prowadzących do określenia wartości wielkości 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.11.5