eng: qualification process 

Definicja 

proces mający na celu wykazanie zdolności do spełnienia wyspecyfikowanych wymagań 1) 

Przykład 

Proces kwalifikowania auditora, proces kwalifikowania materiału. 

Komentarz 

  • Do oznaczenia związanego z tym statusu używa się terminu ”kwalifikowany”. 
  • Proces kwalifikowania może dotyczyć osób, wyrobów, procesów lub systemów. 

1) EN ISO 9000:2005 pkt 3.8.6