eng: metrological confirmation 

Definicja 

zbiór operacji wymaganych do zapewnienia, że wyposażenie pomiarowe jest zgodne z wymaganiami związanymi z jego zamierzonym użyciem 1) 

Komentarz 

  • Potwierdzenie metrologiczne obejmuje zwykle wzorcowanie lub weryfikację, wszelkie niezbędne adiustacje lub naprawy i późniejsze ponowne wzorcowanie, porównanie z wymaganiami metrologicznymi związanymi z zamierzonym użyciem wyposażenia, jak też wszelkie wymagane plombowanie i etykietowanie. 
  • Potwierdzenie metrologiczne nie zostanie uzyskane, dopóki nie wykaże się i nie udokumentuje przynajmniej przydatności wyposażenia pomiarowego do zamierzonego użycia. 
  • Wymagania dotyczące zamierzonego użycia obejmują takie zagadnienia, jak zakres, rozdzielczość oraz błędy graniczne dopuszczalne. 
  • Wymagania metrologiczne różnią się zazwyczaj od wymagań dotyczących wyrobu (3.7.6) i nie są specyfikowane w ramach tych wymagań. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.5.6