eng: unilateral arrangement 

Definicja 

porozumienie, na mocy którego jedna strona uznaje lub akceptuje wyniki oceny zgodności innej strony 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.7