eng: interlaboratory comparison 

Definicja 

zorganizowanie, wykonanie i ocena pomiarów lub badań tego samego lub podobnych obiektów, przez co najmniej dwa laboratoria, zgodnie z uprzednio określonymi warunkami 1) 

1) żródło: EN ISO/IEC 17025:2017 pkt 3.3.