eng: measurement 

Definicja 

proces mający na celu określenie wartości 1) 

Komentarz 

  • Zgodnie z ISO 3534-2, wartością określoną jest zwykle wartość wielkości. 
  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1. Oryginalna definicja została zmodyfikowana poprzez dodanie Uwagi 1 do hasła. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.11.4