eng: risk management policy 

Definicja 

deklaracja dotycząca ogółu zamierzeń i ukierunkowania organizacji odnoszących się do zarządzania ryzykiem 1) 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 2.1.2/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.4