eng: environmental policy 

Definicja 

ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące efektów działalności środowiskowej, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo 1) 

Komentarz 

  • Polityka środowiskowa stanowi ramy do działania i ustalania celów środowiskowych oraz zadań środowiskowych. 

1) EN ISO 14001:2015 pkt 3.1.3