eng: quality policy 

Definicja 

polityka dotycząca jakości 1) 

Komentarz 

  • Zazwyczaj polityka jakości jest spójna z ogólną polityką organizacji, może być zgodna z wizją i misją organizacji oraz tworzy ramy dla ustalenia celów jakościowych. 
  • Zasady zarządzania jakością podane w niniejszej Normie Międzynarodowej mogą stanowić podstawę ustanowienia polityki jakości. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.5.9