eng: sampling 

Definicja 

zapewnienie próbki przedmiotu oceny zgodności,zgodnie z procedurą 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 4.1