eng: quality planning 

Definicja 

część zarządzania jakością ukierunkowana na ustalanie celów jakościowych i określanie niezbędnych procesów operacyjnych i związanych z nimi zasobów w celu osiągnięcia celów jakościowych 1) 

Komentarz 

  • Częścią planowania jakości może być ustanawianie planów jakości. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.3.5