eng: audit plan 

Definicja 

opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z audytem 1) 

Komentarz 

  • Działanie audytowe określają kryteria niezbędne do osiągnięcia celów programu. Kryteria audytu mogą obejmować istniejące polityki, procedury, normy, przepisy i prawo, wymagania systemu zarządzania, wymagania kontraktowe lub kodeksy postępowania branżowe/biznesowe. 2) 
  • Ustalenia audytowe dotyczą czasu i miejsca przeprowadzenia audytu, jednostek organizacyjnych w których audyt ma być przeprowadzany oraz osób prowadzących audyt (audytorów). 

1) EN ISO 9000:2015 3.13.6 
2) EN ISO 19011:2002 pkt 6.2.2