eng: designating authority 

Definicja 

jednostka ustanowiona w ramach rządu lub upoważniona przez rząd do autoryzowania jednostek oceniających zgodność, zawieszania lub cofania ich autoryzacji lub odwoływania zawieszania ich autoryzacji 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.3