eng: operational prerequisite programme / operational PRP 

Definicja 

Program wstępny (PRP) ustalony w odniesieniu do wyrobu(-ów) lub środowiska procesu w wyniku analizy zagrożeń, jako zasadniczy element panowania nad prawdopodobieństwem wprowadzenia zagrożeń bezpieczeństwa żywności i/lub zanieczyszczenia, względnie intensyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa żywności 1) 

1) EN ISO 22000:2005 pkt 3.9