eng: appeal 

Definicja 

wystąpienie przez dostawcę przedmiotu oceny zgodności do jednostki oceniającej zgodność lub jednostki akredytującej o ponowne rozpatrzenie przez tę jednostkę decyzji przez nią podjętej odnoszącej się do tego przedmiotu 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 6.4