eng: second-party conformity assessment activity 

Definicja 

działanie związane z oceną zgodności, wykonywane przez osobę lub organizację zainteresowaną przedmiotem jako użytkownik 1) 

Komentarz 

  • Osoby lub organizacje wykonujące działania związane z oceną zgodności strony drugiej obejmują na przykład nabywców lub użytkowników wyrobów lub potencjalnych klientów chcących polegać na systemie zarządzania dostawcy, lub organizacje reprezentujące ich interesy. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.3