eng: risk assessment 

Definicja 

całościowy proces identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka oraz ewaluacji ryzyka 1) 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.4.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.14