eng: occupational risk assessment 

Definicja 

proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności 1) 

Komentarz 

  • Monitorowanie reaktywne jest procesem uczenia się na błędach. Badanie wypadku przy pracy lub okoliczności powstania choroby zawodowej pozwala rozpoznać i usunąć przyczyny, które już doprowadziły do niepożądanych zdarzeń. 

1) ILO-OSH 2001/ PN-N-18001:2004 pkt 3.13