eng: peer assessment 

Definicja 

ocena jednostki na zgodność z wyspecyfikowanymi wymaganiami przez przedstawicieli innych jednostek wchodzących w skład grupy porozumienia lub kandydatów do takiej grupy 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 4.5