eng: customer service 

Definicja 

wzajemne relacje organizacji z klientem podczas cyklu życia wyrobu lub usługi 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.9.4