eng: 

Definicja 

[audit] osoba, która towarzyszy zespołowi audytującemu, ale nie działa w roli audytora 1) 

Komentarz 

  • Obserwator może być przedstawicielem audytowanego, stanowiącego wymagania prawne lub innej strony zainteresowanej, która jest świadkiem audytu. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.17