eng: nonconformity 

Definicja 

Niespełnienie wymagania 1) 

Komentarz 

  • Może być związane z niespełnieniem określonych wymagań związanych z normami, dokumentacją jakości, przepisów prawnych, wymagań stron kontraktu czy wymagań klienta oraz innych zainteresowanych stron 2) 
  • Jako niezgodność można potraktować tylko to, co faktycznie zostało stwierdzone, czyli poparte dowodem obiektywnym. 
  • Jeżeli nie ma dowodu z auditu – nie ma niezgodności. Jeżeli jest dowód – musi być udokumentowany jako niezgodność, zamiast łagodzenia go przy pomocy innej klasyfikacji (np. „spostrzeżenia”, „możliwości do doskonalenia”, „zalecenia”, itd) 
  • Opisywanie niezgodności w systemie zarządzania: 
  • WYMAGANIE + BŁĄD + DOWÓD 
  • WYMAGANIE, którego błąd dotyczy 
  • BŁĄD – opis niespełnionego wymagania 
  • DOWÓD – zapis, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów audytu i możliwe do zweryfikowania. 
  • przykład WYMAGANIE: 9001:2008 pkt 8.2.1 BŁĄD: Nie wszyscy specjaliści ds. marketingu przeprowadzili badanie satysfakcji klienta względem klientów, którymi się opiekują. DOWÓD: Rejestr badań satysfakcji klientów. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.9 
2) niezgodność