eng: consequence 

Definicja 

konsekwencje, skutek, rezultat zdarzenia mający wpływ na cele 1) 

Komentarz 

  • Zdarzenie może prowadzić do wielu następstw. 
  • Następstwo może być pewne lub niepewne i może mieć wpływ pozytywny bądź negatywny na osiągnięcie celów. 
  • Następstwa mogą być wyrażone jakościowo lub ilościowo. 
  • Początkowe następstwa mogą się zwiększać poprzez efekty uboczne. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.6.1.3 / PN-ISO 31000:2012 pkt 2.18