eng: risk attitude 

Definicja 

podejście organizacji do oceny i w konsekwencji monitorowania, zatrzymania, podjęcia lub unikania ryzyka 1) 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.7.1.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.5