eng: repair 

Definicja 

działanie wobec niezgodnego wyrobu lub usługi, podejmowane w celu dostosowania ich do zamierzonego użycia 1) 

Komentarz 

  • Skuteczna naprawa niezgodnego wyrobu lub usługi niekoniecznie oznacza zgodność wyrobu lub usługi z wymaganiami. W niektórych przypadkach wraz z naprawą może być wymagane zezwolenie. 
  • Naprawa obejmuje działanie naprawcze podjęte w stosunku do uprzednio zgodnego wyrobu lub usługi, w celu przywrócenia go do stanu używalności, na przykład w ramach obsługiwania. 
  • Naprawa może wpływać na części wyrobu niezgodnego lub je zmieniać albo na usługę. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.12.9