eng: opportunity for improvement. 

Definicja 

Potencjalna niezgodność 

Komentarz 

  • Potencjalna niezgodność to zagrożenie, które w przyszłości może skutkować niezgodnością. 
  • Wskazania obszarów wymagających poprawy należy wpisywać tylko wtedy, gdy: 
  • istnieją możliwość obniżki kosztów, oszczędności środków, zwiększenia zysków czy uniknięcia strat 
  • w sytuacjach, gdy jest możliwość niespełnienia wymagania, jednak nie możemy stwierdzić jego występowania – brak jasnych dowodów na niespełnienie wymagania. 
  • Dobrą praktyka jest wpisywanie wg następującego schematu: 
  • Zaleca się przeanalizowanie sytuacji X, wykrytej w obszarze Y 
  • sytuacja X – sytuacja, mogąca skutkować w przyszłości niezgodnością 
  • obszar Y -dział, komórka, stanowisko w której zi