eng: monitoring 

Definicja 

określanie statusu systemu, procesu, wyrobu, usługi lub działania 1) ,ciągłe sprawdzanie, nadzorowanie, krytyczne obserwowanie lub określanie stanu prowadzone w celu zidentyfikowania zmian w zakresie wymaganego lub oczekiwanego poziomu skutecznośc2),prowadzenie zaplanowanej sekwencji obserwacji lub pomiarów w celu oceny, czy środki nadzoru działają zgodnie z założeniem 3) 

Komentarz 

  • Do określenia statusu może być potrzebne sprawdzenie, nadzorowanie lub szczegółowa obserwacja. 
  • Monitorowanie jest zwykle określeniem statusu obiektu przeprowadzanym na różnych etapach lub w różnym czasie. 
  • Jest to jeden ze wspólnych terminów i podstawowych definicji dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania podanych w Załączniku SL skonsolidowanego Suplementu ISO do Dyrektyw ISO/IEC, Część 1. Oryginalna definicja i Uwaga 1 do hasła zostały zmodyfikowane oraz została dodana Uwaga 2 do hasła. 
  • Monitorowanie może być zastosowane do struktury ramowej zarządzania ryzykiem, procesu zarządzania ryzykiem, ryzyka lub środka kontroli. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.11.3 
2) ISO Guide 73:2009, definicja 3.8.2.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.28 
3) EN ISO 22000:2005 pkt 3.12