eng: 

Definicja 

sprawdzanie, czy nieprawidłowośœci w zakresie stosowanych śœrodków zapobiegawczych i ochronnych przed zagrożeniami i związanym z nimi ryzykiem zawodowym oraz niezgodności w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które ujawniły się wystąpieniem wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, są zientyfikowane i są przedmiotem odpowiednich działań 1) 

Komentarz 

  • Monitorowanie reaktywne jest procesem uczenia się na błędach. Badanie wypadku przy pracy lub okoliczności powstania choroby zawodowej pozwala rozpoznać i usunąć przyczyny, które już doprowadziły do niepożądanych zdarzeń. 

1) ILO-OSH 2001/ PN-N-18001:2004 pkt 3.10