eng: 

Definicja 

bieżące działania mające na celu sprawdzanie, czy stosowane śœrodki ochronne i zapobiegawcze przed zagrożeniami (3.22) i związanym z nimi ryzykiem zawodowym, jak również stosowane rozwiązania organizacyjne służące wdrożeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, spełniają okreśœlone wymagania 1) 

Komentarz 

  • Monitorowanie aktywne polega na rozpoznawaniu sytuacji związanych z potencjalnymi zagrożeniami zanim doprowadzą do wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Proces ten pozwala projektować i stosować działania korygujące i zapobiegawcze, powstrzymujące lub ograniczające możliwość oddziaływania na ludzi czynników niebezpiecznych, szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. 

1) ILO-OSH 2001/ PN-N-18001:2004 pkt 3.9