eng: food chain 

Definicja 

sekwencja etapów i procesów mających miejsce w produkcji, przetwórstwie, dystrybucji, magazynowaniu i postępowaniu z żywnością oraz jej składnikami, począwszy od produkcji pierwotnej do konsumpcji 1) 

Komentarz 

  • Obejmuje on produkcję pasz dla zwierząt dostarczających środki żywnościowe oraz zwierząt przeznaczonych na produkcję żywności. 
  • Łańcuch żywnościowy obejmuje także produkcję materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub surowcami. 

1) EN ISO 22000:2005 pkt 3.2