eng: quality manual 

Definicja 

specyfikacja, w której określono system zarządzania jakością organizacji 1) 

Komentarz 

  • Księgi jakości mogą różnić się co do szczegółów i formy, w celu dostosowania ich do wielkości i złożoności poszczególnych organizacji. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.8