eng: risk criteria 

Definicja 

poziomy odniesienia, względem których określa się ważność ryzyka 1) 

Komentarz 

  • Kryteria ryzyka są oparte na celach organizacyjnych oraz na zewnętrznym i wewnętrznym kontekście danej organizacji. 
  • Kryteria ryzyka mogą pochodzić z norm, przepisów prawa, polityk i innych wymagań. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.3.1.3/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.22