eng: correction 

Definicja 

Działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności 1) 

Komentarz 

  • Korekcja może zostać wykonana przed, łącznie lub po działaniu korygującym. 
  • Korekcja może polegać na przykład na przeróbce lub na przeklasyfikowaniu. 
  • Korekcja jest działaniem natychmiastowym, usuwającym niezgodność bez analizy przyczyn. 
  • Korekcja usuwa skutki nie zaś przyczyny niezgodności. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.12.3