eng: context of the organization 

Definicja 

kombinacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które mogą wpływać na podejście organizacji do ustalania i osiągania swoich celów 1) 

Komentarz 

  • Cele organizacji mogą dotyczyć jej wyrobów i usług, inwestycji i zachowania w stosunku do stron zainteresowanych. 
  • Koncepcja kontekstu organizacji dotyczy zarówno organizacji non profit lub publicznych, jak i tych działających dla zysku. 
  • W języku angielskim, pojęcie to jest często określane innymi terminami, jak „otoczenie biznesowe”, „otoczenie organizacji”, „ekosystem organizacji”. 
  • Zrozumienie infrastruktury może pomóc zdefiniować kontekst organizacji. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.2.2