eng: 

Definicja 

osoba, która pomaga organizacji w tworzeniu systemu zarządzania jakością, udzielająca porad lub informacji 1) 

Komentarz 

  • Konsultant systemu zarządzania jakością może także pomagać w tworzeniu części systemu zarządzania jakością. 
  • W ISO 10019:2005 podano wytyczne, jak odróżnić kompetentnego konsultanta systemu zarządzania jakością od osoby niekompetentnej. 

1) EN ISO 9001:2015 pkt 3.1.2