eng: 

Definicja 

zatwierdzona informacja o konfiguracji wyrobu, która ustala właściwości wyrobu lub usługi w danym czasie i służy jako odniesienie dla działań przez cały cykl życia wyrobu lub usługi 1) 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.10.7