eng: auditor competence 

Definicja 

[audit] wykazane cechy osobowości oraz wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności 1) 

1) EN ISO 9000:2005 pkt 3.9.14