eng: 

Definicja 

deklaracje składane klientom przez organizację, dotyczące jej zachowań, mające na celu zwiększenie zadowolenia klienta i związane z tymi deklaracjami postanowienia 1) 

Komentarz 

  • Związane postanowienia mogą obejmować cele, warunki, ograniczenia, informacje kontaktowe i procedury postępowania z reklamacjami. 
  • W ISO 10001:2007 zamiast terminu „kodeks postępowania dotyczący zadowolenia klienta” stosowany jest termin „kodeks”. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.9.5