eng: grade 

Definicja 

kategoria lub zaszeregowanie nadane różnym wymaganiom dotyczącym obiektu mającego takie samo zastosowanie funkcjonalne 1) 

Przykład 

Klasa biletu lotniczego i kategoria hotelu w broszurze hotelowej. 

Komentarz 

  • Zazwyczaj klasa jest wyszczególniana podczas ustalania wymagań jakościowych. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.6.3