eng: conformity assessment body 

Definicja 

jednostka, która świadczy usługi w zakresie oceny zgodności 1) 

Komentarz 

  • Jednostka akredytująca nie jest jednostką oceniającą zgodność. 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.5